Disclaimer

De kleine lettertjes:
In deze disclaimer wordt verstaan onder de eigenaar, de eigenaar van crime-nieuws.nl; het gebruik(en), alle denkbare handelingen; u, de gebruiker (bezoeker) van crime-nieuws.nl; de content, alle in crime-nieuws.nl aanwezige inhoud.

Rechten en plichten op het Internet:
Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrenst door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen. Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken. Voor nadere informatie verwijst de eigenaar u naar deze informatieve website.

De spelregels:
Het navolgende is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan kunnen inbreuk op de intellectuele rechten van de eigenaar of die van derden maken. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen is geheel voor eigen rekening en risico toegestaan mits een link naar betreffende artikel en naamsvermelding duidelijk is aangegeven. crime-nieuws.nl maakt gebruik van de Creative Commons licentie. Nadere uitleg van deze licentie treft u hier aan.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties neem dan contact met ons op.