Politieagent eenheid Amsterdam per direct buiten functie gesteld

Een politieagent uit Amsterdam is per direct buiten functie gesteld.

Op woensdag 23 oktober 2019 is een agent van de eenheid Amsterdam buiten functie gesteld vanwege verdenking schending ambtsgeheim en computervredebreuk.

Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de eenheid Amsterdam verricht onder leiding van een officier van justitie nader onderzoek. Over het onderzoek worden geen verdere mededelingen gedaan.