De politie overweegt om tijdelijk te stoppen met alcoholcontroles vanwege het coronavirus.

Omdat er tijdens de controles veel contact plaatsvindt wil de politie hier nu tijdelijk mee stoppen. De drastische maatregelen wil de politie nemen in navolging van het advies van het RIVM om contacten zoveel mogelijk te vermijden.

Wanneer, en of de beslissing genomen zal gaan worden is niet bekend. Door het coronavirus is het momenteel nog enigszins rustig voor de politie omdat veel mensen op advies van professionals hebben besloten om thuis te blijven.