Vrouwe Justitia is de personificatie van het recht. © via Wikimedia Commons

Beschoten woning bij schietpartij Vianen mag weer open na sluiting door burgemeester

De rechter heeft bepaald dat een beschoten woning in Vianen weer open moet.

De woning aan de Joke Smitlaan werd in september van dit jaar beschoten en enkele weken later werd opnieuw een woning in de straat onder vuur genomen. De woning die als eerst werd beschoten zou volgens de politie een foutje zijn en hadden de daders het vermoedelijk gemunt op de tweede beschoten woning. De burgemeester heeft op basis van (beperkte) informatie van de politie besloten dat de woning die als laatst beschoten werd gesloten moet worden. Niet uit te sluiten viel dat er nieuwe beschietingen zouden plaatsvinden en de politie had en heeft nog geen zicht op verdachte(n). Die woning wordt bewoond door een vrouw met haar kind. De vader van het kind is gedetineerd en op basis van informatie uit de politiesystemen schrijft de politie dat het aannemelijk is dat de man onderdeel uitmaakt van het criminele milieu of dat hij daaraan te relateren is. De vrouw betwist de relatie tussen de beschietingen en haar woning.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland schorst het noodbevel van de burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden. Dat noodbevel bepaalde dat een woning in Vianen voor zes weken wordt gesloten. Volgens de rechter mocht de burgemeester dat bevel afgeven, maar op basis van de summiere politie-informatie had dit voor kortere tijd gemoeten. De bewoners, een vrouw en kind, mogen nu terug naar de woning.