Cel geëist tegen agent die vertrouwelijke informatie verkocht aan verdachten in drugsonderzoeken

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van drie jaar geëist tegen een politieagent voor het onder meer lekken van informatie over verdachten in drugsonderzoeken.

Daarnaast bood de agent uit Veenendaal ook informatie over kentekenhouders te koop aan en verstrekte die aan derden. Het OM heeft ook een ontnemingsvordering aangekondigd voor het wederrechtelijk door verdachte verkregen voordeel uit zijn strafbare handelen. Zijn privé-telefoon waarmee strafbare feiten zijn gepleegd, moet volgens het OM worden verbeurd verklaard.

Het onderzoek naar de verdachte werd in juli 2020 gestart door de rijksrecherche op basis van gegevens uit gekraakte Encrochat berichten. Daaruit bleek dat hij buiten zijn functie als forensisch rechercheur bij de Landelijke Eenheid om, bij herhaling vertrouwelijke informatie uit politiesystemen haalde en vervolgens doorspeelde aan derden.

Uit onderzoek is gebleken dat hij geld vroeg in ruil voor de vertrouwelijke informatie die hij verstrekte. De verdachte heeft in de periode januari 2019 tot aan zijn aanhouding in september 2020 ruim 200 niet-werkgerelateerde kentekenbevragingen verricht in politiesystemen, aldus een woordvoerder van justitie. Op de privé-telefoon van de Veenendaler zijn diverse notities aangetroffen die de verdenking onderstrepen, omdat deze in lijn zijn met de door hem geraadpleegde informatie uit politiesystemen. Bij zijn aanhouding is de telefoon in beslag genomen.

De verdachte zou in augustus 2020 meerdere personen hebben benaderd voor het huren van een loods om grondstoffen voor harddrugs te kunnen gaan produceren. Dat is gebleken uit onder andere aangetroffen chatberichten op zijn privé-telefoon. Het OM is van mening dat verdachte zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan het plegen van voorbereidingshandelingen voor een overtreding van de Opiumwet.

Een persoon die voor kwam in een witwasonderzoek zou door de verdachte via een anoniem email-adres zijn benaderd met een ‘oplossing die beiden winst zou opleveren’ mits hij snel contact zou opnemen. Er werd die persoon te kennen gegeven dat hij anders gegarandeerd problemen zou krijgen met gemeente, belastingdienst en justitie èn dat hem een gevangenisstraf van 6 jaar boven het hoofd hing. Deze persoon deed daarop melding bij de politie van bedreiging.

De officier van justitie rekent het verdachte zwaar aan dat hij zich schaamteloos heeft gedragen en zijn handelen ernstige schade heeft toegebracht aan het imago van de politieorganisatie en het vertrouwen van de samenleving daarin. Bovendien heeft zijn handelen de opsporing en vervolging van strafbare feiten in gevaar gebracht.