Cel geëist tegen man en twee vrouwen voor prostitueren weggelopen minderjarig meisje

Justitie heeft gevangenisstraffen geëist tegen twee vrouwen en een man voor het prostitueren van een minderjarig meisje.

Het drietal wordt ervan het meisje te hebben geholpen bij het werken in de prostitutie. Het gaat dan om het regelen van een woning voor thuisontvangst, het aanmaken en beheren van advertenties op bepaalde websites en het tot stand brengen van contacten met klanten. Het initiatief tot de prostitutie lag volgens het OM bij het slachtoffer zelf.

De uitbuiting zou hebben plaatsgevonden in de periode van 14 mei 2020 tot 20 mei 2020 in Almere en Den Haag en van 20 tot 23 mei 2020 in Apeldoorn. Het slachtoffer was toen 17 jaar. Het onderzoek kwam aan het rollen nadat de moeder van het meisje op 14 mei 2020 melding had gedaan bij de politie dat haar dochter was weggelopen. De verdachten kwamen in beeld en zijn vervolgens aangehouden.

De verdachten zeggen niet te hebben geweten dat het meisje minderjarig was. Daar gaat de officier van justitie niet in mee. ‘Er waren voldoende aanknopingspunten waardoor de verdachten hadden moeten twijfelen. Ze hadden zich er rekenschap van moeten geven of het slachtoffer meerderjarig was. Dat hebben ze niet gedaan. Integendeel, ze hebben meegeprofiteerd van de inkomsten uit haar prostitutiewerk. Bovendien is het verbod om minderjarigen te helpen in de prostitutie absoluut. Of je daadwerkelijk wist van de minderjarigheid is niet van belang voor een bewezenverklaring.’

De 29-jarige man uit Apeldoorn hoorde voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van zes maanden tegen zich eisen. Een 52-jarige vrouw uit Apeldoorn hoorde 8 maanden cel tegen zich eisen en een 21-jarige vrouw uit Bussum 18 maanden. De rechtbank doet binnenkort uitspraak.