‘Controles allochtonen door politie vaak onterecht’

Politieagenten houden vaak ten onrechte allochtonen burgers staande. Bijna veertig procent van de controles valt niet te rechtvaardigen.

Dat is een van de conclusies van het rapport dat is gemaakt in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. De onderzoekers hebben het politieoptreden in kaart gebracht door in totaal dertig diensten mee te draaien in vier basisteams.

Etnische minderheden waren bij de onderzochte controles oververtegenwoordigd ten opzichte van hun aandeel in de samenleving. De onderzoekers geven aan dat een politie die etnisch profileert bijdraagt aan ongelijkheid in de samenleving. Zodoende zou de politie dit complexe vraagstuk met voorrang moeten aanpakken.