Amnesia haze wiettopjes © crime-nieuws.nl

Gezin met vijf kinderen op straat gezet voor 95 gram wiet

Een gezin met vijf kinderen is uit een huurhuis in Almelo gezet vanwege 95 gram wiet.

De kantonrechter oordeelt dat het gezin de woning binnen vier weken moet verlaten. De rechter is van oordeel dat woningstichting Beter Wonen in zijn recht staat inzake de ontruiming. Met 95 gram wiet is de Opiumwet overtreden en daarmee schenden de man en vrouw, als huurders van de woning, hun overeenkomst met de woningstichting.

Volgens de kantonrechter maakt het niet uit dat de aanwezigheid van de hoeveelheid wiet nog niet heeft geleid tot overlast. Daarnaast heeft Beter Wonen een zwaarwegend belang om naar andere huurders het signaal af te geven dat dit niet wordt getolereerd. De grens voor eigen gebruik ligt namelijk bij 5 gram wiet of hasj.

De man en vrouw zijn beiden de huurovereenkomst aangegaan en zijn ook beiden even aansprakelijk. De vrouw zei dat ze wist dat er wiet in huis was, maar dacht dat er een hoeveelheid voor eigen gebruik was. De rechter oordeelt dat zij, als verantwoordelijk huurder, er ook zelf voor had moeten zorgen dat deze hoeveelheid nooit meer was dan 5 gram.

Het is duidelijk dat de ontruiming ingrijpend is voor het gezin, en met name voor de 4 minderjarige (eigen, stief- en pleeg)kinderen. De man en vrouw hebben echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat een verhuizing onoverkomelijke bezwaren heeft. Het gezin zal dus binnen vier weken samen met hun kinderen op straat gezet worden voor een klein beetje wiet.