Een grote groep gedetineerden krijgt een uitkering van het UWV terwijl zij daar volgens de wet geen recht op hebben.

Dat meldt Nieuwsuur. Uit onderzoek blijkt onder meer dat een groep van rond de 2200 gedetineerden, die voor hun detentie een uitkering kregen, 550 daarvan nog altijd geld ontvangen op hun rekening. Wat de totale schade is, is niet bekend.

Volgens de wet heb je zodra je vastzit geen recht meer op een uitkering. Bij het UWV blijven ze doorgaan door problemen in de bedrijfsvoering, aldus Nieuwsuur. Officieel moet je zelf doorgeven dat je vastzit zodat de uitkering gestopt kan worden.

De minister van Sociale Zaken heeft naar aanleiding van de berichtgeving van het het tv-programma een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken bij het UWV en de onterecht uitgekeerde uitkeringen.