Alleen maar 500 euro briefjes! © Crime-Nieuws.nl

Holleeder-tape: Topcrimineel Stanley Hillis ‘de Ouwe’ had 10 miljoen euro tegoed bij Willem Endstra

Willem Holleeder in de Holleeder-tape over Stanley Hillis en wat er zich afspeelde tussen ‘De Ouwe’ en Willem Endstra. Het ging allemaal om 10 miljoen euro volgens Holleeder.

Ik ben bedreigd door mevrouw Ficq. De advocaat van Dino Soerel. En die heeft me gezegd dat ik een valse getuigenverklaring af moet leggen, die euh in principe ten nadele van mezelf is. lk moest dus van haar zeggen, dat ik euh Willem Endstra heb afgeperst en dat ik dat gedaan heb en daarbij ten onrechte de naam van Dino Soerel erbij gebruikt heb. Nou om te beginnen Peter, ligt het verhaal van Endstra heel anders. Want ik ben weliswaar veroordeeld voor die afpersing maar nogmaals wat ik altijd gezegd heb, ik heb Willem Endstra niet afgeperst. lk had geld tegoed van Willem Endstra. En ik heb….juridisch gezien….kijk dat is tijdens mijn proces gebleken, dat heeft Plooij een keer gezegd, ja meneer Holleeder, ook al heeft u geld tegoed van iemand., ik had daar zelf niet over gesproken maar hij kwam zelf met die opmerking, ook al heeft u geld tegoed en u dwingt iemand uw geld wat u tegoed heeft terug te betalen, is dat ook afpersing. Nou in die context heb ik, ken ik wel vrede mee hebben, dat ik veroordeeld ben voor afpersing terwijl ik natuurlijk alleen maar geld tegoed had.

Ok, dus het zij zo. Prima. Dus ik heb Endstra niet afgeperst. En dat blijf ik ook zeggen natuurlijk, want dat is mijn toegedane mening. Dat meen ik ook echt. Nou en dat geld dus, wat ik van Endstra kreeg, dat staat natuurlijk in geen enkele verhouding met die 17 miljoen. Dat is maar gewoon een klein bedrag Peter. En die 17 miljoen heeft Endstra overgemaakt naar die Paarlberg omdat ie natuurlijk ook andere mensen betalen waaronder die ouwe.

Vervolgens vraagt De Vries: Ja. Je bedoelt met die ouwe, Stanley Hillis?

Ja. Die ouwe. Stanley Hillis ja. Nou die ouwe had geld tegoed van Endstra. En die wilde dat geld gewoon hebben en euh die heeft mij daarbij betrokken. Die is bij mij geweest, die zegt luister ik heb geld tegoed dit en dat zus en zo. Nou dus ik heb daar gesprekken over gevoerd en bij die gesprekken is Dino Soerel natuurlijk wel aanwezig geweest, namens die ouwe.

Hij maakte deel uit van het gesprek. Op een gewoon normale manier en er is geen onvertogen woord gevallen. Ook niet van de kant van Soerel. Er is gewoon een gesprek geweest, Dat was gewoon een normaal zakelijk gesprek. Hoe dat opgelost zou kunnen worden, zonder enige dreigementen zonder stemverheffing of wat dan ook. Het ging juist heel gezellig en heel leuk.

Peter R. de Vries: Ja. En hoeveel geld had die ouwe tegoed van Endstra? Om hoeveel geld ging dat? ls dat die 17 miljoen of?

Euh dat ging over euh 10 miljoen.