Justitie onderzoekt racisme politieagenten Rotterdam in WhatsApp-groep

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar racisme door agenten in Rotterdam in een WhatsApp-groep.

De hoofdofficier van justitie in Rotterdam heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar mogelijk strafbaar handelen door politieagenten van de politie eenheid Rotterdam. De aanleiding hiervoor zijn uitlatingen van politieagenten in een WhatsApp-groep.

Het strafrechtelijk onderzoek wordt verricht door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie eenheid Rotterdam onder leiding van de officier van justitie. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op het verzamelen van de beschikbare informatie.

Uit het onderzoek zal moeten blijken of en zo ja welke strafbare feiten gepleegd zijn. Afhankelijk van de uitkomst zal de officier van justitie beoordelen of de politieagenten worden vervolgd.