Klachten over entisch profileren en discriminatie door politie flink toegenomen

Klachten over etnisch profileren en discriminatie door de politie zijn vorig jaar flink toegenomen.

Dat heeft de politie bekendgemaakt. Vorig jaar kwamen hierover 224 klachten binnen. In 2019 waren dit er in totaal 136. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers uit de politiesystemen.

Over discriminatie kwamen in 2019 nog 77 klachten binnen, vorig jaar waren dit er 110. De klachten over etnisch profileren zijn volgens de politiecijfers toegenomen van 64 in 2019 tot 128 vorig jaar. Het totaal aantal klachten over etnisch profileren en discriminatie ligt iets lager dan de optelsom van die twee apart. Dit komt doordat in een aantal gevallen zowel een klacht over discriminatie als gelijktijdig over etnisch profileren is ingediend.

Van de 224 ontvangen klachten in 2020 waren er op 2 maart 2021 209 klachten afgehandeld, waarvan 184 in de eerste fase. In de eerste fase van klachtbehandeling zijn er gesprekken met klager en beklaagden en is er vaak een bemiddelingsgesprek. Als het niet lukt om er op deze wijze met een klager uit te komen, kan een klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie (tweede fase). Dat gebeurde met zes klachten. Een hiervan bleek toch in de eerste fase te zijn afgerond, een is alsnog in de tweede fase bemiddeld en vier zijn als ongegrond beoordeeld. De overige klachten zijn nog in behandeling.