Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijk ernstig plichtsverzuim door een medewerkster van de politie Oost-Nederland.

De medewerkster wordt ervan verdacht dat ze misbruik heeft gemaakt van de politiesystemen. Verkregen informatie gebruikte ze, volgens het onderzoeksteam, mogelijk voor privédoeleinden. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafrechtelijk onderzoek gestart en de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten heeft een intern onderzoek ingesteld. In afwachting van de uitkomsten daarvan is de medewerkster op woensdag 31 oktober buiten functie gesteld en is haar de toegang tot alle politiebureaus ontzegd.