De politie heeft vorig jaar meer drugslabs voor synthetische drugs ontdekt ten opzichte van 2018. Het aantal dumpingen nam sterk af.

Dat blijkt uit het Landelijk Overzicht Synthetische Drugs 2019 van de European Reporting on Illicit Synthetic Substance Production (ERISSP). Het aantal ontdekte drugslaboratoria steeg licht, blijkt uit cijfers: van 82 in 2018 tot 90 vorig jaar. Het aantal opslaglocaties nam toe van 79 tot 85. De meeste opslag- en productielocaties werden ontdekt in de zuidelijke provincies en het oosten van het land.

Wat wel opvallend was is de toename van het aantal drugslabs voor crystal meth, ook bekend als methamfetamine. In 2019 waren dat er negen, tegen zeven een jaar eerder. ‘Tot enkele jaren terug werden methlabs niet of nauwelijks aangetroffen in ons land’, zegt een woordvoerder van de politie. ‘Omdat de verkoopprijs van crystal meth aanzienlijk hoger ligt dan die van xtc of amfetamine, zijn de te behalen winsten groot. Mogelijk is dat de reden voor Nederlandse drugsproducenten om over te stappen op crystal meth.’

Het aantal drugsdumpingen vertoonde vorig jaar een opvallende daling. Werden in 2018 292 dumpingen aangetroffen, vorig jaar waren dat er een stuk minder, in totaal 191 dumpingen. ‘Mede door de toename van het aantal labs en opslaglocaties hebben we niet de indruk dat er minder drugs worden geproduceerd,’ aldus de politie. ‘Mogelijk wordt vaker drugsafval wordt geloosd in het bodem- en oppervlaktewater.’