Meerdere politieagenten uit Limburg buiten functie gesteld door politiechef

De politie heeft vier politieagenten uit de eenheid Limburg buiten functie gesteld.

De vier medewerkers van de politie zijn vorige week buiten functie gesteld vanwege plichtsverzuim. De vier medewerkers werkten in hetzelfde team. Reden voor dit besluit van de politiechef is dat zij zich niet-professioneel zouden hebben gedragen. Naar deze medewerkers loopt momenteel een disciplinair onderzoek.

Integriteit is verbonden aan professionaliteit en vakmanschap. Het is niet voor niets één van onze kernwaarden. Het gaat hierom zowel integriteit van de organisatie als geheel, maar ook van onze processen en van de individuele medewerkers. Daarbij is het belangrijk dat er in de organisatie een werkklimaat is waarbinnen medewerkers professioneel en veilig hun werk kunnen doen. Aldus de politie.