© Pexels

Militair mocht niet ontheven worden uit functie bij Defensie vanwege lidmaatschap motorclub

Een militair mocht niet ontheven worden uit zijn functie bij Defensie vanwege lidmaatschap aan een motorclub.

Dat heeft de militaire kamer van de rechtbank Den Haag bepaald. De vraag is of de staatssecretaris van Defensie een militair mocht ontheffen uit zijn functie bij de Koninklijke Militaire Academie (KMA), omdat hij lid is van een motorclub die als Outlaw Motorcycle Gang (OMG) is gekwalificeerd. Volgens de rechtbank mag dit niet omdat de motorclub geen door de rechter verboden vereniging is. 

Niet is onderbouwd dat het lidmaatschap een negatieve invloed kan hebben op het uitdragen van de normen en waarden van Defensie op de KMA-cadetten of dat voldoende aannemelijk is dat daarvoor risico bestaat. De militair spreekt niet over de motorclub. Hij is bovendien op de functie geplaatst en bevorderd terwijl de plaatsingsautoriteit bij Defensie wist of kon weten dat hij lid was van de motorclub. Ook heeft hij voor de functie een verklaring van geen bezwaar gekregen nadat door de Militaire inlichtingen en veiligheidsdienst was vastgesteld dat hij voldoet aan eerlijkheid, onafhankelijkheid, loyaliteit, integriteit en veiligheidsbewustzijn.