Minder inbraken, meer cybercrime in 2020 het jaar van het coronavirus

In 2020, het jaar van het coronavirus, zag de politie minder inbraken maar meer cybercrime.

Het criminaliteitsbeeld is vorig jaar sterk beïnvloed door de coronapandemie. Het meest in het het oog springt de daling van het aantal inbraken en de toename van online misdrijven. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven daalde vorig jaar licht met een procent ten opzichte van 2019, aldus een woordvoerder van de politie.

De coronamaatregelen leidden tot een verschuiving in de criminaliteit. Het aantal geregistreerde woninginbraken daalde met 23 procent en de registraties van zakkenrollerij halveerde bijna. Wat betreft chbercrime is er een toename te zien. Het gaat om een toename van 127 procent ten opzichte van het jaar eerder.

Ook kent 2020 een toename van overlastmeldingen. Doordat Nederland massaal meer thuis was, werd er meer overlast veroorzaakt, maar ook ervaren. Het totaal van de geregistreerde overlastincidenten steeg in 2020, met bijna 145.000 incidenten, en lag daarmee 39% hoger dan in 2019.