Vrouwe Justitia is de personificatie van het recht. © via Wikimedia Commons

OM: Geen vervolging in MeToo-zaak Jelle Brandt Corstius en tv-producent Gijs van Dam

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om geen vervolging in te stellen in de #MeToo-zaak van journalist Jelle Brandt Corstius en tv-producent Gijs van Dam inzake seksueel misbruik.

De zaken zijn volgens justitie afzonderlijk van elkaar onderzocht. Daaruit is naar voren gekomen dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor Brandt Corstius’ beschuldiging dat de tv-producent hem haren geleden heeft gedrogeerd en tot seks heeft gedwongen.

Gijs van Dam had op zijn beurt weer aangifte gedaan van smaad en laster na de bekendmakingen van Corstius. Justitie in Amsterdam onderzocht de aangifte van Van Dam en constateert dat juridisch geen sprake is van smaad. Dat is alleen zo als iemand ‘opzettelijk iemands eer of goede naam aantast’ en dat is hier niet het geval, aldus het OM.