Foto ter illustratie. © Pexels / Pixabay

Onderzoek gestart na overlijden gedetineerde gevangenis Leeuwarden

In de gevangenis van Leeuwarden is een gedetineerde overleden.

Op donderdagavond 13 juli is een gedetineerde van de penitentiaire inrichting overleden. De man is donderdagavond vanuit de PI overgebracht naar het ziekenhuis en daar vannacht overleden.

Er is geen sprake van een misdrijf. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond.

Waar nodig wordt binnen PI Leeuwarden nazorg en opvang voor betrokkenen geregeld. Zoals gebruikelijk bij een overlijden binnen detentie doet de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zelf ook een onderzoek naar het overlijden. Dit gebeurt door de zogenoemde calamiteitenonderzoekscommissie (CALOC).

De DJI en de politie betreuren het overlijden van de gedetineerde en wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Over de calamiteitenonderzoekscommissie (CALOC)

De CALOC is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar incidenten die zich voordoen in de gevangenissen. De commissie bestaat uit leden van de DJI, de politie en het Openbaar Ministerie. De commissie onderzoekt de gebeurtenissen, de verantwoordelijkheden en de maatregelen die genomen kunnen worden om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Het onderzoek van de CALOC naar het overlijden van de gedetineerde in PI Leeuwarden is nog niet afgerond. Zodra de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, zal de DJI deze delen met de betrokkenen.