Onderzoek naar lekken informatie over aanhouding zoon burgemeester Femke Halsema

Politie en justitie gaan een onderzoek in stellen naar het lekken van informatie inzake de aanhouding van de zoon van burgemeester Femke Halsema.

Informatie over de aanhouding is gelekt naar Telegraaf-journalist John van den Heuvel. In de krant wordt de suggestie gewekt dat er sprake zou zijn van een doofpot. Dit is niet het geval en de politie en justitie hebben gehandeld zoals in soortgelijke zaken wordt gewerkt wanneer er sprake is van een minderjarige verdachte. Lees hieronder het persbericht van politie en justitie.

Politie en OM weerspreken de suggestie die in De Telegraaf wordt gedaan dat er sprake zou zijn van een doofpot omdat de betreffende aanhouding niet eerder is gemeld. Bij voorlichting over het werk van politie en OM gaat het om de balans tussen openheid en transparantie enerzijds en de belangen van een eerlijke procesgang en de privacy van de betrokkenen anderzijds.

Dat geldt in het bijzonder voor zaken waarbij minderjarigen betrokken zijn, in die zaken zijn politie en OM altijd terughoudend met het geven van informatie. Ook internationale kaders schrijven voor dat de jeugdige vanaf het allereerste contact met politie en justitie beschermd moet worden tegen schending van zijn privacy omdat dat – gezien zijn kwetsbare positie – nodeloze stigmatisering op kan leveren. Het persoonlijk belang weegt dan in beginsel zwaarder dan het belang om de maatschappij te informeren.

In de zaak waar De Telegraaf vandaag uitgebreid over schrijft is het algemene beleid gehanteerd dat voor elke 15-jarige jongen in Nederland geldt. Er is dan ook helemaal geen sprake van dat een aanhouding ‘onder de pet’ is gehouden. Juist om elke schijn van partijdigheid te voorkomen is de zaak overgedragen aan een ander parket.