Alleen maar 500 euro briefjes! © Crime-Nieuws.nl

Ontnemingsvordering van 20 miljoen euro Belastingdienst overgeboekt naar Turkije afgewezen

De rechtbank heeft een ontnemingsvordering van 20 miljoen euro afgewezen.

De rechtbank vond in 2018 bewezen dat een werknemer van de Belastingdienst onterecht een bedrag van 19,5 miljoen had overgemaakt naar de rekening van één van de rechtspersonen. Van dat bedrag is ruim een ton overgemaakt naar de rekening van één van de andere rechtspersonen. De rest van het bedrag werd overgemaakt naar twee rekeningen in Turkije. Een deel van het geld is daar omgezet in goud.

De officier van justitie diende een vordering van 20 miljoen in. De officier ging er daarbij vanuit dat het goud dat in Turkije met het geld was gekocht in waarde is vermeerderd. De vorderingen zijn op 10 maart 2021 op zitting behandeld. In een aantal zaken is een beroep gedaan op het ne bis in idem beginsel. Dat houdt in dit geval in dat het wederrechtelijk verkregen voordeel niet 2 keer (in Nederland en Turkije) kan worden ontnomen. De rechtbank oordeelt dat er in Turkije hierover geen beslissing is genomen en dat de officier de vorderingen mocht indienen.

De rechtbank stelt vast dat één rechtspersoon ruim een ton op de rekening kreeg bijgeschreven. Dat geld is in de strafprocedure in beslag genomen en bij vonnis van 5 juli 2018 verbeurd verklaard. Om die reden stelt de rechtbank de betalingsverplichting vast op 0 euro. De rechtbank oordeelt verder dat de twee personen en twee andere rechtspersonen geen voordeel hebben gehad. Uit het dossier blijkt namelijk niet dat de veroordeelden de beschikking hadden over het geld of dat zij daar financieel op vooruit zijn gegaan. Ook blijkt niet dat zij gemachtigd zijn op de (Turkse) rekeningen. Daarom wijst de rechtbank de vorderingen van de officier van justitie in deze zaken af.