Ontslag dreigt voor Amsterdamse agenten na appjes in groepen WhatsApp

De Eenheid Amsterdam heeft disciplinaire maatregelen genomen tegen elf medewerkers die betrokken waren bij WhatsApp-groepen waarin discriminerende en grensoverschrijdende berichten werden gedeeld.

Na grondig onderzoek zijn vier medewerkers onvoorwaardelijk ontslagen, terwijl zes anderen een voorwaardelijk ontslag met proeftijd en een verplicht leertraject opgelegd kregen. Eén medewerker ontvangt een berisping.

De WhatsApp-groepen kwamen aan het licht tijdens twee afzonderlijke strafrechtelijke onderzoeken. Naast de leden van de Eenheid Amsterdam waren er ook betrokkenen van het Politiedienstencentrum en de Eenheid Rotterdam. Deze medewerkers zijn eveneens buiten functie gesteld en hebben soortgelijke sancties opgelegd gekregen.

Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van Eenheid Amsterdam leidde het onderzoek en stelde een advies op, dat vervolgens door verschillende eenheden en het Landelijk Strafmaatoverleg (SMO) is getoetst. In het SMO worden voorgestelde straffen vergeleken met eerdere gevallen binnen de politie om consistentie en evenredigheid te garanderen.

De getroffen maatregelen zijn nog niet definitief; de betrokken medewerkers hebben twee weken de tijd om hun zienswijze te geven. Dit proces benadrukt de serieuze aanpak van de politie tegen dergelijk wangedrag.

Politiechef Frank Paauw onderstreepte de ernst van de zaak: “Belediging, pesterijen en discriminatie zijn onaanvaardbaar binnen de politie. Deze zaak laat zien dat we dergelijk gedrag niet tolereren. Het is essentieel dat zowel de samenleving als onze eigen medewerkers zien dat wij actie ondernemen tegen misstanden en streven naar een veilige en inclusieve werkomgeving.”