Opnieuw politieagent op non-actief gesteld vanwege grensoverschrijdend gedrag

De politie heeft opnieuw een agent op non-actief gesteld inzake grensoverschrijdend gedrag. Een tweede is verplaatst.

De leiding van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant heeft maandag twee agenten medegedeeld dat tegen hen een disciplinair onderzoek is gestart wegens verdenking van grensoverschrijdend gedrag. Hierbij is volgens de woordvoerder één medewerker vanwege de ernst van de verdenking, buiten functie gesteld en de andere medewerker met onmiddellijke ingang verplaatst.

Het gaat om een onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. Eerder werden al vier politieagenten buiten functie gesteld. Vanwege de privacy worden verder geen mededelingen gedaan over de exacte werkplaats(en)/team(s) van de betrokken politieagenten. Het onderzoek loopt nog en mogelijk worden er meer agenten op non-actief gesteld.