Pistolen, revolvers, machinegeweren en meer ingeleverd bij wapeninleveractie politie

Bij een wapeninleveractie in de gemeente Zaanstad zijn tot nu toe 197 wapens ingeleverd waaronder pistolen, revolvers en machinegeweren.

Tijdens de inleverweken van 20 januari tot en met 2 februari werden 22 vuurwapens waaronder jacht- en machinegeweren, pistolen en revolvers ingeleverd. Ook werden er 3 nepvuurwapens, 53 luchtdrukwapens, 16 alarmpistolen en 1.5 kilo munitie ingeleverd. Naast de schietwapens werden er 71 messen ingeleverd, 10 boksbeugels, 12 zwaarden, 5 tasers, 3 ploertendoders en 2 granaten.

In de komende weken onderzoeken forensisch rechercheurs of de vuurwapens betrokken zijn geweest bij een misdrijf. Als dat het geval is volgt er een vervolgonderzoek en kan degene die het wapen inleverde als verdachte worden aangemerkt. Zo niet dan worden deze wapens, net als de andere ingeleverde wapens, vernietigd.