Politie Maastricht zocht tevergeefs naar zenuwgas ‘Sarin’

De afgelopen heeft de politie in Maastricht het nogal druk gehad. Dit was met name omdat er gezocht werd naar het gevaarlijke zenuwgas ‘Sarin’. Volgens bronnen zou dat verstopt zijn in de grond in de wijk Amby in Maastricht. Er is (nog) niets gevonden.

Op 27 maart kreeg de politie melding dat er iemand een zenuwgas, vermoedelijk ‘Sarin’, te koop had aangeboden. Daarop werden twee personen in de gaten gehouden en gearresteerd toen ze begonnen te graven. Na hun arrestatie heeft de politie doorgegraven om de eventuele begraven zenuwgas te vinden.

In de loop van het onderzoek werden nog eens twee verdachten aangehouden. In totaal zitten nu vier mensen vast in verband met de zenuwgas. Het gaat om twee mannen en twee vrouwen variërend in de leeftijd van 21 tot 52 jaar oud. Ze zijn gearresteerd in Maastricht en Heerlen en zitten op dit moment nog in alle beperkingen.

Allen worden verdacht van het in bezit hebben en begraven van verboden stoffen. De stoffen zelf zijn nergens aangetroffen. Ook niet bij de verdachten thuis. Burgemeester van Maastricht, Onno Hoes, verwacht ook niet dat er nog iets gevonden zal worden.

Volgens burgemeester Hoes van Maastricht is er geen gevaar geweest voor de volksgezondheid.

Wat is ‘Sarin’?

Sarin is één van de gevaarlijkste zenuwgassen. Het behoort tot de klasse der organofosforverbindingen die interfereren met de signaaloverdracht bij de overgang van de zenuw naar de spiercel (de motorische eindplaat) door het enzym “Acetylcholinesterase” acetylcholinesterase, dat verantwoordelijk is voor de afbraak van acetylcholine, irreversibel (onomkeerbaar) te blokkeren, waardoor het slachtoffer verlamd raakt. De dodelijke dosis van het materiaal voor de mens is waarschijnlijk minder dan een milligram LD50-waarde voor inhalatie bij de mens ligt op 0,09 mg per kubieke meter). Andere vergelijkbare zenuwgassen zijn soman, tabun en VX.

Sarin is chemisch een vrij instabiele verbinding die vooral als hij in onzuivere vorm wordt opgeslagen vrij snel ontleedt en zijn werking verliest. Het kan worden gebruikt als binair chemisch wapen: sarin wordt dan in situ gevormd wanneer twee op zichzelf minder gevaarlijke stoffen gemengd worden. Deze precursors zijn Methylfosfonzuurdifluoride en een mengsel van 2-propanol en 2-propylamine. De laatste stof dient om het bij de reactie vrijkomende waterstoffluoride te neutraliseren.

Sarin is berucht geworden door de terroristische aanslag door de Aum Shinrikyo sekte Japan op 20 maart 1995. Op meerdere plaatsen in de metro van Tokio werd sarin vrijgelaten, met 12 doden en 1034 gewonden als gevolg.