Politieagent buiten functie gesteld na overlast en agressie tegen agenten

De politie heeft een agent per direct buiten functie gesteld vanwege ernstig plichtsverzuim.

De medewerker zou de afgelopen jaren in privétijd meerdere keren betrokken zijn geweest bij overlast gerelateerde incidenten. Daarbij gedroeg hij zich vervelend en agressief. Ook tegen agenten die ter plaatse waren. Ondanks diverse waarschuwingen bleef hij gedrag vertonen dat niet past bij een politieagent.

Naar aanleiding hiervan kreeg het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) opdracht een onderzoek in te stellen en werd de medewerker buiten functie gesteld. Tijdens het onderzoek heeft hij geen toegang tot politiegebouwen en systemen.

De voorbeeldfunctie van politiemedewerkers houdt niet op na diensttijd. Daarom neemt de politie het hoog op wanneer medewerkers op een negatieve manier betrokken zijn bij incidenten. Als ruggensteun bij al het doen en laten heeft de politie de beroepscode. De beroepscode is een handleiding voor alle politiemedewerkers. De code vertelt wat de wat de politie doet, waar die voor staat en waarde aan hecht. Wil je hier meer over weten? Klik dan hier.