Politieagent eenheid Noord-Nederland ontslagen na raadplegen systemen voor privézaken

De leiding van eenheid Noord-Nederland heeft een politieagent ontslagen.

Het ging om een medewerker die als vrijwilliger werkzaam was bij de politie. Tijdens het onderzoek werd onder meer vastgesteld dat de agent meerdere keren de politiesystemen voor privédoeleinden heeft geraadpleegd. De resultaten van het disciplinair onderzoek dat naar de medewerker werd ingesteld, leiden in juni 2022 tot het ontslag van deze medewerker.

Integriteit is volgens een woordvoerder van de politie de basis van goed politiewerk. De samenleving mag verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen en transparant over zijn. Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Maar ook politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. De politie is daar alert op, onderzoekt meldingen van ernstig plichtsverzuim zorgvuldig en straft waar het moet. Zo ook in dit specifieke geval.