Politieagent eenheid Noord-Nederland ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim

Een politieagent van de eenheid Noord-Nederland is ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim.

Naar aanleiding van een verdenking werd er een onderzoek ingesteld door het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie. Uit het disciplinaire onderzoek blijkt dat de medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. In april 2021 werd de agent in afwachting van het verdere onderzoek buiten functie gesteld door de leiding.

Na bestudering van de feiten en omstandigheden bleek dat de aard en ernst van de gedragingen zodanig waren dat er volgens de politie maar één sanctie op kan volgen en dat is onvoorwaardelijk strafontslag, aldus een woordvoeder. Daarnaast is het Openbaar Ministerie (OM) een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijk strafbare gedragingen van de ontslagen medewerker.