Politieagent met leidinggevende rol per direct buiten functie gesteld

Een politieagent met een leidinggevende rol is buiten functie gesteld vanwege plichtsverzuim.

De betreffende medewerker is werkzaam bij het basisteam Horst / Peel en Maas. De medewerker zou zich hebben beziggehouden met mogelijk onprofessioneel gedrag (uitingen en handelingen) ten opzichte van leiding, medewerkers en organisatie. Deze maatregelen zijn, volgens de politie, genomen na verkregen informatie uit enkele disciplinaire onderzoeken waarbij in april dit jaar vier medewerkers en in juni drie medewerkers buiten functie zijn gesteld.

Het disciplinaire onderzoek loopt nog. Er is momenteel geen sprake van een strafrechtelijk onderzoek.Alle betrokken medewerkers hebben hun geweldsmiddelen ingeleverd en hen is de toegang tot de politiegebouwen en -systemen ontzegd gedurende het onderzoek.