Politieagent ontslagen na verwijderen proces-verbaal op verzoek uit politiesysteem

Een politieagent van de eenheid Limburg is ontslagen vanwege het onder meer verwijderden van een proces-verbaal uit het systeem.

Er werd een onderzoek gestart in opdracht van de eenheidsleiding heeft het team VIK (Veiligheid Integriteit en Klachten) naar vermeend plichtsverzuim van een medewerker van de Eenheid Limburg. Tijdens het onderzoek bleek volgens een woordvoerder dat de agent zich schuldig heeft gemaakt aan verschillende verboden zaken.

Het gaat om het op verzoek van een bekende tegen een gift verwijderden van een proces-verbaal uit het politiesysteem. Ongewenste contacten met criminelen en deelname aan een WhatsApp-groep waar grove racistische, discriminerende en kwetsende beelden werden gedeeld. Verder deelde de agent informatie over controles met derden. Gezien al deze zaken heeft de politie de agent ontslagen.

Met betrekking tot het tegen een gift een proces-verbaal uit het systeem doen verwijderen is tevens een proces-verbaal ter zake overtreding van artikel 363 Wetboek van Strafrecht opgemaakt. Voor het verdere verloop van de strafrechtelijke afdoening is de officier van justitie verantwoordelijk.