Een politiemedewerker van de eenheid Oost-Nederland is recent ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. De medewerker wordt verdacht van een zedendelict in privétijd.

De betreffende medewerker werd op 16 november 2015 al aangehouden als verdachte inzake een zedendelict. Hij werd per direct buiten functie gesteld. Op 14 mei 2016 is diegene ook daadwerkelijk ontslagen.

De onderzochte feiten waarvan de medewerker verdacht wordt passen niet bij het ambt van een politieman. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten heeft een onderzoek ingesteld en is tot de conclusie gekomen dat de medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim.