© crime-nieuws.nl

Politieagenten uit Limburg vervolgd door justitie voor opmaken valse processen-verbaal

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat vier politieagenten vervolgen voor misbruik van gezag en bevoegdheden.

De strafbare feiten zouden tussen 2015 en 2019 zijn gepleegd door de vier agenten van de politie Horst/Peel en Maas. De Rijksrecherche heeft onderzoek verricht en het OM beoordeelde het einddossier, en is tot de conclusie gekomen tot vervolging over te gaan.

Het OM verdenkt de drie mannen en een vrouw van misbruik van gezag en bevoegdheden, computervredebreuk en het vals opmaken van processen-verbaal. Zij moeten zich verantwoorden voor de rechter.

In een eerder stadium is besloten een van de, aanvankelijk vijf verdachte, agenten niet strafrechtelijk te vervolgen. Uit dit dossier blijkt onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor een succesvolle strafrechtelijke vervolging. Dit leidde tot een sepot. Wanneer de zaken tegen de agenten behandeld zullen worden is niet bekend.