Walther 9mm pistool © Carl Walther GmbH - Germany via Wikimedia Commons

Politievakbond ACP maakt zich zorgen om veiligheid schietbanen

De politiebond ACP maakt zich zorgen en vraagt in een brief aan de Nationale Politie om onderzoek te doen naar de veiligheid van schietbanen.

De brief is geschreven naar aanleiding van klachten van leden die klagen over schade aan hun gehoord en luchtwegen. De schietbaan in Amsterdam moet wat de ACP betreft per direct dicht. De bond was met de klachten naar de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestapt. Die deed onderzoek en daaruit zou zijn gebleken dat de verplichte risico-inventarisatie niet aan de eisen voldoet en niet goed is uitgevoerd.

Ook zou er onvoldoende aandacht zijn voor controle en onderhoud en zou de voorlichting aan de gebruikers van de schietbaan niet zijn zoals het hoort. I de brief staat dat de klachten herhaaldelijk aan de orde zijn gesteld tijdens normale overleggen met de korpsleiding maar dat hier geen bevredigende antwoorden op kwamen. Als de korpsleiding zelf geen onderzoek instelt, zal de bond de inspectie vragen controles uit te voeren bij alle schietbanen.