Rectificatie De Telegraaf en betalen schadevergoeding na beschuldigingen aan adres ex-advocaat Holleeder

De Telegraaf en Metro hebben zich schuldig gemaakt aan onjuiste en misleidende berichtgeving over de voormalig advocaat van Willem Holleeder, Stijn Franken. In beide media werd Franken ‘postbode van de penoze’ genoemd door John van den Heuvel.

De rechtbank heeft bepaald dat uitgever TMG in beide dagbladen een rectificatie moet publiceren en met John van den Heuvel samen een bedrag van minimaal 10.000 euro schadevergoeding betalen aan de advocaat.

In De Telegraaf en Metro van 23 en 24 februari 2016 werd Franken ervan beschuldigd dat hij voor zijn toenmalige cliënt Holleeder brieven de gevangenis zou hebben binnengesmokkeld. Er werd tussen de regels door gesuggereerd dat dankzij de vermeende hand- en spandiensten van de advocaat dat Holleeder mensen zou kunnen bedreigen.

Er was inderdaad sprake van het feit dat brieven van een vriendin van Holleeder de gevangenis in zouden zijn gegaan, maar die brieven zijn per ongeluk tussen andere stukken gekomen. Dit heeft Stijn Franken zelf gemeld bij de Orde van Advocaten die daarop een onderzoek instelden. Daaruit bleek dat er niets aan de hand was en geen sprake van opzet.

Volgens de rechtbank is er niet goed wederhoor gepleegd door Van den Heuvel. Hij heeft Franken weliswaar gebeld maar in de ogen van de rechtbank was dat gesprek van twee minuten te kort om op een fatsoenlijke manier wederhoor te halen. Van den Heuvel had zijn beschuldiging voor publicatie aan Franken moeten laten lezen zodat hij daarop had kunnen reageren.

Naast dat alles is de rechtbank van mening dat Van den Heuvel te weinig bewijs had om dit soort harde beschuldigingen te maken. Gezien de ernst van de beschuldigingen had Van den Heuvel met meer bewijs moeten komen.