Vrouwe Justitia is de personificatie van het recht. © via Wikimedia Commons

Rossana Kluivert verliest rechtszaak tegen Opgelicht!?

Rossana Kluivert heeft de zaak tegen AVROTROS inzake uitzending Opgelicht!? verloren.

Omroep AVROTROS hoeft een uitzending van het programma Opgelicht?! van november 2019 niet offline te halen of te rectificeren. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaalt in een kort geding tussen Rosanna Kluivert namens Dog Rescue Center en omroep AVROTROS.

In de uitzending van het programma Opgelicht?! van AVROTROS van 26 november 2019 is aandacht gevraagd voor de stand van zaken van het medio 2018 opgerichte Kluivert Dog Rescue Foundation op Curaçao (KDRF), waarvan Rossana Kluivert naamgeefster is. In de uitzending is ook gesproken over de vraag wat met de donatiegelden is gebeurd.

KDRF vindt dat in de uitzending door een opeenstapeling van ernstige, tendentieuze beschuldigingen en onvolledigheden het beeld is neergezet dat sprake is van misleiding, manipulatie en bedrog bij KDRF. Hiervan heeft KDRF 16 voorbeelden gegeven. Bovendien zegt KDRF dat haar niet de mogelijkheid tot weerwoord is geboden waardoor het, zo stelt Kluivert, nu lijkt alsof KDRF ‘wegduikt’.

De voorzieningenrechter constateert dat in de uitzending KDRF niet beticht wordt van misleiding, manipulatie of bedrog. Ook wordt dit beeld van KDRF door AVROTROS niet op andere wijze geschetst. Verder zijn de door KDRF gegeven voorbeelden door de rechter getoetst. Het oordeel luidt dat het overgrote deel van dat wat in de uitzending naar voren is gebracht steun vindt in het ten tijde van de uitzending daarvan beschikbare feitenmateriaal. Van de door KDRF gestelde opeenstapeling en aaneenschakeling van feitelijke onjuistheden, lichtvaardige beschuldigingen en tendentieuze beweringen is geen sprake. Er is dan ook geen reden de uitzending offline te halen of te rectificeren.