De AIVD heeft misdaadjournalist Bas van Hout bijna 900.000 euro schadevergoeding betaald.

Volgens de Volkskrant liep Van Hout jarenlang gevaar omdat hij onvoldoende zou zijn beschermd door de inlichtingendienst. De krant baseert zich op een geheim onderzoek van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). De AIVD zou hebben geweten dat het leven Van Hout meerdere keren gevaar liep maar verzaakte om hem te waarschuwen.

De toezichthouder concludeerde dat de Staat ‘onrechtmatig’ en ‘onbehoorlijk’ heeft gehandeld. De misdaadjournalist zou volgens de krant 865.000 euro bruto, inclusief rente, hebben gekregen voor gederfde inkomsten. Daarnaast kwam er nog een immateriële schadevergoeding bij, waarvan de hoogte niet bekend is.

Van Hout zou een dubbelrol hebben gehad en het gerechtshof in Amsterdam oordeelde op 11 december 2018 dat als er geen informatie over zijn rol was gelekt hij gemiddeld 70.000 euro per jaar meer had kunnen verdienen. De misdaadjournalist sprak tussen 1997 en 2002 met de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) de voorganger van de AIVD.

Bas van Hout is een bekende misdaadjournalist die veel geschreven heeft over verschillende bekende Nederlandse criminelen. Zelf is hij momenteel bezig met een boek over de zaak tussen hem en de AIVD. Het is (nog) niet bekend wanneer het boek uitkomt.