De VVD wil mensen in probleemwijken, die het al moeilijk hebben, dubbel zo hard straffen bij criminaliteit. Met deze plan is VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff gekomen.

Bij de VVD denken ze de mensen in de probleemwijken op deze manier op het rechte pad te krijgen. Volgens de VVD-voorman is in die wijken de integratie mislukt en is de criminaliteit hoog. Kennelijk lossen ze dit op bij de VVD door mensen nog harder te straffen.

Want ja iedereen weet dat harde straffen echt helpen bij het voorkomen van misdaad en het op het rechte pad houden van mensen. Dit hele plan slaat nergens op en gaat niet werken. Je kan mensen niet dubbel zo hard straffen alleen vanwege een postcode. Dat is gewoon discriminatie.