Foto ter illustratie. © Pexels / Pixabay

90 jaar cel voor leden drugsbende Bergeijk na kraken cryptocommunicatie

Een rechtbank in Oost-Brabant heeft 14 verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een drugslaboratoria-organisatie. De organisatie maakte amfetamine op vijf locaties in Limburg, België en Duitsland.

De leider van de organisatie, een 33-jarige man uit Bergeijk, kreeg de zwaarste straf: 11 jaar cel. Hij was de onbetwiste leider van de organisatie en stuurde iedereen direct of indirect aan. Hij zorgde ervoor dat hij zelf buiten beeld van politie en justitie bleef door niet op productie- en overslaglocaties te komen en ook niet zelf met de op die locaties aanwezige telefoons te communiceren.

Een 30-jarige man uit Bergeijk was de rechterhand van de leider. Hij was degene die voornamelijk met de medeverdachten communiceerde via pgp’s van Encrochat, Sky ECC en ANOM. Deze verdachte had veel contact met de medewerkers op de verschillende productielocaties; hij stuurde hen aan en vroeg om updates. Hij was erg betrokken bij het hele proces en het wel en wee van de medewerkers. De rechtbank veroordeelt hem tot een celstraf van 10 jaar.

Ook verdachten uit Valkenswaard (30 jaar) en Eindhoven (27) behoorden tot de ‘grote jongens’ binnen de criminele organisatie. Zij krijgen beiden 7,5 jaar cel. Een man uit Sittard krijgt voor zijn aandeel 9 jaar cel.

Het 20-jarige neefje van de leider had vanwege zijn familieband een bijzondere positie in het geheel. Hij was actief betrokken bij verschillende drugslabs, maar van zijn oom mocht hij niet naar de labs in Duitsland. Op die locaties stuurde hij namelijk op afstand, als een doorgeefluik van zijn oom, de zaken aan. De verdachte krijgt 6 jaar cel.

Diezelfde straf krijgt ook een 26-jarige man die als chauffeur voor de organisatie werkte. Hij deed inkopen van goederen voor de drugsproductie en haalde en bracht deze goederen en personen rond. Ook was hij samen met de leider bezig met het opzetten van de nieuwe locatie in Zonnebeke.

Een 36-jarige man werd als specialist ingehuurd om zelfstandig een zeer professionele drugslocatie in Duitsland op te bouwen en in werking te brengen. Hiervoor kreeg hij alles wat nodig was: van grondstoffen en goederen tot mankracht en directe aandacht. Hij krijgt – net als een 26-jarige man uit Brunssum die betrokken was bij meerdere labs – een celstraf van 7 jaar.

De rechtbank veroordeelt 5 andere verdachten voor hun betrokkenheid tot celstraffen van 5 jaar (27-jarige man uit Brunssum), 4 jaar (mannen van 21 en 27 uit Eindhoven) en 3 jaar (23-jarige man uit Waalre en 30-jarige man uit Boxtel).

De rechtbank hield bij het bepalen van de straffen er rekening mee dat de verdachten zich bezighielden met allerlei drugsdelicten. Het beramen en plegen van criminele activiteiten was dagelijkse kost, een normale gang van zaken. Het werd niet als een probleem gezien om activiteiten te ontplooien buiten de landsgrenzen en het eindproduct vervolgens terug naar Nederland te brengen.

Daarnaast blijkt uit niets dat de verdachten rekening hielden met mogelijke risico’s voor anderen. De locatie in Tegelen bevond zich bijvoorbeeld pal achter een winkel en die in Lanaken op een woonerf in een straat met meerdere huizen en daar brak ook brand uit. Een dergelijke organisatie veroorzaakt een ernstige en ontoelaatbare ondermijning van de rechtsorde. Daarom straft de rechtbank de verdachten hard af.