© Crime-Nieuws.nl

Aanhouding voor vernielen beschermd natuurgebied de Ventjager om wiet te kweken

De politie heeft een man aangehouden voor het vernielen van een beschermd natuurgebied om wiet te kweken.

Begin juni ontdekte een boswachter dat bij drie bij elkaar gelegen gedeeltes in natuurgebied de Ventjager in Ooltgensplaat de begroeiing was verwijderd en vervangen door toen nog kleine wietplanten. Het natuurgebied de Ventjager is onderdeel van het zogenoemd Natura-2000 gebied Haringvliet. Dit gebied maakt deel uit van een Europees netwerk van Natura 2000-gebieden. Deze zijn belangrijk vanwege het behoud van flora en fauna en daarmee het klimaat.

Er is verder onderzoek ingesteld en daaruit bleek dat vermoedelijk meerdere personen betrokken waren bij het vernielen van het natuurgebied om daar wietplanten neer te zetten. Door nauwe samenwerking van team milieu met Staatsbosbeheer en de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid kon de 47-jarige man uit Nieuw Vossemeer worden aangehouden. De man is inmiddels heengezonden en wacht het verdere verloop van het onderzoek in vrijheid af. Het onderzoek loopt nog en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.