© US Army (public domain) via Wikimedia Commons

Burgemeester mag van rechtbank café in Arnhem sluiten na schietpartij

De rechtbank heeft bepaald dat een café in Arnhem gesloten mocht worden na een schietpartij.

Op 21 augustus 2020 vond een schietincident plaats in een café in Arnhem. De burgemeester besloot hierop dat het café voor 3 maanden te sluiten. De eigenaar van het café was het oneens met de burgemeester en vocht de beslissing aan.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat een schietincident als hier aan de orde was zonder meer kan worden aangemerkt als een ernstige verstoring van de openbare orde. Volgens de voorzieningenrechter is de burgemeester daarom bevoegd was om tot sluiting over te gaan.

Kijkend naar de ernst van het incident, de onrustgevoelens bij omstanders en omwonenden en de reeds aanwezige problemen in de wijk heeft de burgemeester bovendien kunnen besluiten dat sluiting voor de duur van 3 maanden noodzakelijk is om de openbare orde te herstellen, aldus de rechtbank.