© Crime-Nieuws.nl

Burgemeester mag van rechtbank coffeeshop tijdelijk sluiten ondanks coronamaatregelen

De rechtbank heeft besloten dat de burgemeester een coffeeshop in Steenwijk tijdelijk mag sluiten.

In september kreeg de eigenaar van Cannashop al een waarschuwing van de burgemeester. Uit onderzoek bleek dat er te veel softdrugs in het pand aanwezig was. In de gedoogverklaring staat namelijk dat er maximaal 500 gram softdrugs in de shop aanwezig mag zijn. Een maand later werd opnieuw een controle uitgevoerd door de politie. Ook toen bleek dat er meer dan 500 gram softdrugs aanwezig was. De burgemeester liet de eigenaar daarna weten dat de deur van de shop voor één maand dicht moet.

Volgens de eigenaar geldt de grens van 500 gram softdrugs alleen voor de (handels)voorraad in de shop. Daarnaast moet een exploitatievoorraad worden aangehouden, om de handelsvoorraad in de shop te kunnen blijven aanvullen. In verband hiermee geeft zij aan dat niet alle aangetroffen softdrugs in de shop aanwezig was, maar ook in andere delen van het pand, die feitelijk niet bij de shop horen. De voorzieningenrechter is hier in zijn uitspraak niet op ingegaan, omdat uit de gedoogverklaring voldoende duidelijk blijkt welke ruimten tot de shop behoren en in deze ruimten ruimschoots meer dan 500 gram softdrugs is aangetroffen.

De burgemeester van Steenwijkerland mag coffeeshop Cannashop tijdelijk sluiten. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel bepaald. Dat de shop het door de coronamaatregelen al lastig heeft, is voor de voorzieningenrechter geen reden om de burgemeester nu te verbieden om tot tijdelijke sluiting van de shop over te gaan.