Vrouwe Justitia is de personificatie van het recht. © via Wikimedia Commons

Celstraffen en half miljoen boete geëist voor grootschalige fraude met bier

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot 15 maanden cel en een ontnemingsvordering van een half miljoen geëist voor fraude met bier.

Volgens justitie hebben een man en vrouw merkloos geproduceerd bier als merkbier doorverkocht. Daarvoor vulden zij lege bierfusten met ander bier dan van het merk dat op het fust vermeld stond. Voordat de bierfusten van Heineken en Grolsch door de man gevuld werden met merkloos bier werden de fusten in de autowasstraat van een van de ondernemingen aan de buitenkant schoongespoten, waarbij de originele THT-stickers werden verwijderd. Na het vullen met het merkloze bier werden de fusten van vervalste THT-stickers voorzien. Voordat de fusten uiteindelijk werden verkocht werden deze voorzien van een dop, of cap.

Met deze werkwijze zouden de verdachten in totaal rond de 5000 fusten merkvervalst bier hebben verkocht. Daarnaast beschikte een van de handelsondernemingen over een evenementencentrum met een groot aantal Heineken biertappunten waarbij gebruik werd gemaakt van eigen voorraad kelderbier dat niet door Heineken gebrouwen was. Heineken leverde al geruime tijd geen kelderbier meer aan het evenementencentrum.

Dit type fraude met bier is niet eerder berecht in Nederland. Intellectuele eigendomsfraude met levensmiddelen is een fenomeen dat gelukkig nauwelijks voorkomt in Nederland. Wel is internationaal duidelijk een trend zichtbaar dat intellectuele eigendomsfraude met levensmiddelen toeneemt.

De verdachten hebben naar mening van het OM, nadat zij betrapt zijn, met leugens en gedraai geprobeerd onder deze zaak uit te komen en op geen enkel moment de volledige verantwoordelijkheid voor hun daden geaccepteerd. Tegen de man is 15 maanden cel en tegen de vrouw is 10 maanden cel geëist. Tegen de handelsondernemingen is een boete geëist van 200.000 euro en 300.000 euro. De rechter doet binnenkort uitspraak.