Doek definitief gevallen voor mr. Abraham Moszkowicz

Het doek is definitief gevallen voor advocaat Bram Moszkowicz. Het Hof van Discipline in Den Bosch heeft in hoger beroep het besluit van de Raad van Discipline, om Moszkowicz definitief te schrappen uit het ambt van advocaat, bekrachtigd.

Het hof deed uitspraak in zes zaken tegen Moszkowicz. Vijf zaken waren die van oud-cliënten die beklag deden over de raadsman en één zaak van de deken van advocaten in Amsterdam.

Op de eerste plaats verwierp de rechter het verweer van de advocaat, dat hij gezien zijn geheimhoudingsplicht niet met de deken had hoeven overleggen. Het hof wees Moszkowicz erop dat overleg verplicht is en dat ook de deken een beroepsgeheim heeft.

In 1/3 van alle zaken die Moszkowicz deed, vroeg hij om contante betalingen, zonder te overleggen met de deken. Moszkowicz beweerde echter dat cliënten op contante betalingen hadden aangedrongen. Daar heeft het hof geen bewijs voor gevonden.

Verder werd Moszkowicz kwalijk genomen dat hij zijn uren niet goed bijhield. Tevens kwam het weleens voor dat hij ten onrechte bedragen die cliënten hem hadden betaald achterhield.

In het hoger beroep had Moszkowicz sommige fouten erkend en beterschap beloofd. Echter voor het hof was dat geen reden om het besluit van de Raad van Discipline te herroepen of verzachten. Het hof neemt hem onder meer kwalijk dat hij ondanks zijn belofte vorig jaar geen enkele verplichte cursus heeft gevolg. Het hof heeft er geen vertrouwen in dat Bram zijn leven daadwerkelijk zal gaan beteren. Derhalve is Bram Moszkowicz voor het leven geschrapt uit het ambt van advocaat.