Vrijdag 5 juli heeft het kabinet besloten om trajecten en verloven waarbij gedetineerden voorbereid worden op terugkeer in de samenleving te schrappen. Gedetineerden kunnen alsnog eerder vijkomen maar moeten dan een elecktronische enkel of polsband dragen.

Gedetineerden die zich naar behoren gedragen kunnen op de helft van hun opgelegde celstraf in aanmerking komen voor een enkel/polsband. Als iemand in aanmerking komt zal deze de band voor een duur van maximaal één jaar dragen.

Het kabinet vindt de maatregel een goed alternatief op het oude systeem omdat op deze manier veroordeelden goed in de gaten kunnen worden gehouden. Als iemand met een enkelband zich niet aan de opgelegde regels houdt zal hij of zij direct terug moeten naar de gevangenis.

Zo moet diegene de gehele dag op een vaste plek blijven. Slechts voor een sollicitatie of een bezoek aan een dokter mogen ze het huis verlaten voor een maximale duur van twee uur. Tevens mag er in het huis geen drugs en/of alcohol aanwezig zijn. Daarvoor zullen op onverwachte momenten controles plaatsvinden.