Geen strafrechtelijk onderzoek naar racistische uitlatingen zes agenten in busje Parijs

Het OM heeft besloten de zes agenten die in een video racistische opmerkingen maakten in Parijs, niet strafrechtelijk vervolgen.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt naar de uitlatingen die zes politieambtenaren van de politie-eenheid Oost Nederland hebben gedaan in Parijs. De agenten kwamen in opspraak nadat er op Twitter een video werd geplaatst waarop te horen was dat ze zich uitlieten over een blijkbaar allochtone groep mensen die ze buiten zagen terwijl ze in een auto zaten.

Het Openbaar Ministerie heeft de uitingen stuk voor stuk beoordeeld op strafbaarheid en ook advies gevraagd aan het Landelijk Expertisecentrum voor Discriminatie (LECD). De conclusie is dat de opmerkingen niet strafbaar zijn. Volgens het OM is voor strafbaarheid nodig dat de opmerkingen beledigend zijn voor een groep mensen wegens hun ras en moeten deze opmerkingen in de openbaarheid zijn gedaan.

Geoordeeld is dat de opmerkingen niet vallen onder groepsbelediging en dat de uitlatingen niet duidelijk gericht zijn op één bepaalde groep of bepaald ras. De opmerkingen zijn ook niet in de openbaarheid gemaakt, aangezien ze in een gesloten setting zijn gedaan ten overstaan van een beperkt aantal mensen die een persoonlijke band met elkaar hebben. Het verspreiden van de video is volgens het OM ook niet strafbaar, omdat de uitspraken niet als beledigend worden beoordeeld.

De video en de mediapublicaties die volgden, zorgden voor maatschappelijke ophef. Het OM benadrukt echter dat het puur oordeelt over de strafrechtelijke component. Of er nog disciplinaire maatregelen volgen is aan de politie, die intern onderzoek doet naar de uitlatingen.