© Pexels / Pixabay

Gemeente Tiel mag woning sluiten na schoten bij schietincident maar wel iets korter

De burgemeester van Tiel mocht een last onder bestuursdwang opleggen om een woning te sluiten na een vermoedelijk schietincident, maar de voorzieningenrechter heeft besloten de sluitingstermijn te verkorten naar één maand. De woning blijft nu gesloten tot 15 juli 2024.

Achtergrond van het Besluit

Op 16 juni 2024 besloot de burgemeester van Tiel om de woning onmiddellijk voor zes maanden te sluiten. Dit besluit volgde na een incident waarbij vermoedelijk met een airsoftwapen met metalen balletjes op de voordeur van de woning werd geschoten. De bewoner en zijn gezin meldden bij de politie dat zij al langere tijd ernstig worden bedreigd. De oudste zoon van het gezin zou zich een bedrag aan cryptovaluta hebben toegeëigend, waardoor het gezin onder druk wordt gezet om het bedrag terug te betalen. De zoon ontkent echter elke betrokkenheid.

Politieonderzoek en Beoordeling van de Bedreiging

De politie onderzoekt de zaak nog en er is nog geen verdachte aangehouden. De voorzieningenrechter erkende dat de burgemeester voldoende had onderbouwd dat er sprake was van een veiligheidsrisico en een ernstige verstoring van de openbare orde door de aanhoudende bedreigingen en het geweldsincident. De vrees voor nieuwe verstoringen van de openbare orde nabij de woning was volgens de rechter terecht, waardoor tijdelijke sluiting noodzakelijk was.

Duur van de Sluiting

De voorzieningenrechter vond echter dat de duur van de sluiting van zes maanden onvoldoende was onderbouwd. De rechter oordeelde dat deze periode te lang was, vooral gezien de belangen van het gezin. Daarom werd de sluitingstermijn verkort naar één maand. In deze periode kan de burgemeester de dreiging monitoren, minder ingrijpende maatregelen onderzoeken en de belangen van de bewoner en zijn gezin in kaart brengen.

Uitspraak

De voorzieningenrechter wees het verzoek tot voorlopige voorziening van de bewoner van de woning deels toe. Dit betekent dat de woning nu voor de duur van één maand gesloten blijft, tot 15 juli 2024.