© Pexels / Pixabay

Grote politieactie op station Brussel-Zuid tegen overlast leidt tot dertig arrestaties

Een grootschalige politieactie is recent uitgevoerd op station Brussel-Zuid, gericht op het aanpakken van overlast.

Ongeveer dertig mensen zijn gearresteerd, voornamelijk vanwege illegaal verblijf in België. Het internationale treinstation wordt omringd door ongeveer tweehonderd politieagenten die betrokken zijn bij deze operatie.

De autoriteiten ontvingen de afgelopen weken talloze klachten over veiligheidskwesties in de stationsbuurt. Onder deze klachten vielen meldingen van drugsoverlast, diefstal en hinder veroorzaakt door daklozen. Officiële statistieken tonen aan dat in de laatste vier maanden van het vorige jaar maar liefst 2200 criminele incidenten zijn geregistreerd.

Na signalen van reizigers en omwonenden heeft het Nationaal Crisiscentrum, verantwoordelijk voor de coördinatie van rampen en crisissituaties, de leiding genomen om deze problemen aan te pakken. De grootschalige politieactie die vandaag plaatsvindt, is een direct gevolg van deze inspanningen. Premier De Croo en minister Verlinden van Binnenlandse Zaken kondigden gisteren aan maatregelen te nemen om de veiligheid te verbeteren.