Vrouwe Justitia is de personificatie van het recht. © via Wikimedia Commons

Hof stelt ontbinding motorclub Hells Angels uit ondanks verbod

De ontbinding van motorclub Hells Angels is uitgesteld na een uitspraak van het hof.

De rechtbank in Utrecht heeft in haar uitspraak van 29 mei 2019 de Hells Angels in Nederland verboden verklaard en ontbonden en daarbij bepaald dat daaraan al uitvoering kan worden gegeven, ongeacht het hoger beroep. Het hof vindt dat de werking van de beslissing van de rechtbank op dit punt moet worden uitgesteld, zolang het hof in hoger beroep nog niet heeft beslist over de ontbinding van de vereniging.

Dit betekent voor nu dat er nog geen sprake is van gedwongen ontbinding. Voor het hof wegen de bezwaren van de onmiddellijke werking van ontbinding van een vereniging zwaar vanwege de onherroepelijke gevolgen ervan. Zo wordt het vermogen van de vereniging vereffend waardoor zij ophoudt te bestaan. Dat is niet meer terug te draaien, wanneer het hof in hoger beroep anders zou beslissen dan de rechtbank. Daarom heeft Hells Angels er belang bij dat de werking van de beslissing van de rechtbank wordt uitgesteld totdat het hof in hoger beroep heeft beslist. Het Openbaar Ministerie heeft daar geen ander, zwaarder wegend belang tegenover gezet dat rechtvaardigt dat de ontbinding nu al gevolgen heeft, terwijl er nog geen beslissing in hoger beroep is. Aldus een woordvoerder van de rechtbank.

Deze beslissing zegt niets over de kans van slagen van het door de Hell Angels ingestelde hoger beroep, omdat dat bij een verzoek als dit – uitstel van de tenuitvoerlegging – uitdrukkelijk buiten beschouwing hoort te blijven. Daar heeft het hof dus geen rekening mee gehouden. De behandeling van de zaak in hoger beroep zal op 26 mei plaatsvinden.

Recent zijn meerdere motorclubs door de rechtbank verboden na zaken aangespannen door justitie. Het gaat daarbij onder meer om de Bandidos, No Surrender en Satudarah. In verschillende zaken lopen nog hoger beroepen maar tot nu toe ziet het er slecht voor de clubs want in alle gevallen heeft de rechter een verbod opgelegd.