Invallen en aanhoudingen voor handel in valse coronabewijzen

De politie heeft in een onderzoek naar de handel in valse coronabewijzen invallen verricht en meerdere verdachte aangehouden.

Vanwege de mogelijke fraude werden eind vorig jaar vijf personen aangehouden die als extern ingehuurde medewerkers van de GGD werkzaam waren bij de informatiebalie voor reizigers op Schiphol. Zij worden ervan verdacht coronabewijzen te hebben aangemaakt en verkocht. Met deze QR-codes konden personen die mogelijk corona hadden, zich niet wilden laten testen of niet gevaccineerd waren toch deelnemen aan evenementen en toegang krijgen tot publieke locaties.

Uit vervolgonderzoek van het cybercrimeteam Noord-Holland bleek dat een van deze verdachten gebruikmaakte van meerdere tussenhandelaren en zo kwam de zaak, waarbij nu vijf verdachten zijn aangehouden, aan het licht. De politie heeft invallen verricht in De Rijp, Amsterdam, Amstelveen, Almere en Utrecht acht woningen doorzocht en vier personen aangehouden. Een vijfde persoon heeft zich in de middag gemeld op het politiebureau en is daar aangehouden.

De werkwijze van de opgepakte tussenhandelaren was volgens de politie als volgt: zij stuurden via WhatsApp BSN-nummers en geboortedata van mensen die een coronabewijs wilden hebben naar de verdachte, die als uitzendkracht voor de GGD op Schiphol werkte.Die maakte vervolgens een QR-code voor de tussenhandelaar om te verkopen.Op deze manier verhandelden zij tientallen tot honderden codes per persoon, voor honderden euro’s per code.

Naast de in totaal acht handelaren die nu zijn aangehouden en nog zullen worden aangehouden, kwamen uit het onderzoek nog meer handelaren naar voren. Zij verhandelden op kleinere schaal en zullen worden ontboden voor verhoor. Daarnaast zijn er na online onderzoek ook gegevens van kopers naar voren gekomen, waaronder BSN-nummers. De politie zet het onderzoek naar de illegale handel in QR-codes voort en sluit meer aanhoudingen in de toekomst niet uit.