Justitie gaat geen onderzoek doen naar prostitutienetwerk en mogelijke link politie

Justitie gaat geen onderzoek doen naar een vermeend prostitutienetwerk waarbij politieagenten betrokken zouden zijn.

In juli en augustus 2020 verscheen in weekblad Nieuwe Revu een uitgebreid tweeluik over een 33-jarige vrouw uit Eindhoven. Naar eigen zeggen was ze slachtoffer van een netwerk, dat zich zou bezighouden met gedwongen prostitutie. Bij dit netwerk waren volgens de vrouw ook medewerkers van de politie betrokken. Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Brabant heeft de zaak beoordeeld en besloten om geen strafrechtelijk onderzoek te laten verrichten naar de beschuldigingen.

De beschuldigingen waren eerder gemeld bij het OM en reden om in gesprek te gaan met de betreffende vrouw en een man die optrad als haar begeleider. Op 30 juli 2020 vond een eerste gesprek plaats, waarbij door de vrouw en de begeleider stukken werden overhandigd ter ondersteuning van de beschuldigingen en de aangifte die werd gedaan.

Na bestudering van de documenten kwam het OM tot de conclusie dat er geen concrete, objectief verifieerbare aanknopingspunten waren voor het starten van een strafrechtelijk onderzoek. Er werden geen aanwijzingen naar voren gebracht die wezen op een netwerk van gedwongen prostitutie en de betrokkenheid van politieagenten daarbij.

Volgens justitie is op meerdere momenten aangegeven dat de informatie die de vrouw had niet genoeg was. Het slachtoffer en haar begeleider zouden vervolgens een begin maken met het doen van een aanvullende aangifte en het delen van nieuwe stukken. Deze toezeggingen werden niet nagekomen, aldus een woordvoerder. Daarop heeft het OM besloten geen strafrechtelijk onderzoek te verrichten naar het vermeende netwerk.